புத்த ஒளி விழா: பண்பாட்டு மயக்கம்

October 27, 2017 kaattaarup 0

அதி அசுரன் பாரம்பரிய மீட்பு, பண்பாட்டு மீட்பு என்ற சொற்களைக் கேட்டாலேயே நமக்கு அச்சம் வந்துவிடுகிறது. அந்த அச்சங்களை உறுதிப்படுத்தும் விதமாகவே அவை தொடர்பான செயல்பாடுகளும் அமைந்து வருகின்றன. இதுவரைபெரும்பாலும் தமிழ்ப்பண்பாட்டு மீட்பு, தமிழ்ப்பாரம்பரிய […]

‘குடும்பப் பெண்’: பிணத்திற்குச் சமமானவள்!

October 24, 2017 kaattaarup 0

அதி அசுரன் கருத்துச்சுதந்திரம், ஜனநாயகம், சர்வாதிகாரம், சட்டம், ஒழுக்கம், நேர்மை, பண்பாடு போன்ற அனைத்தையும் அவை பயன்படுத்தப்படும் இடங்கள் எவை, பயன்படுத்துபவர்கள் யார், இவற்றால் பயன்படப் போகிறவர்கள் யார்? பாதிக்கப்படப் போகிறவர்கள் யார்? என்பவற்றை […]

இந்து வேத வாழ்வியலுக்கு எதிராக, திராவிடர் வாழ்வியல் விழா

October 20, 2017 seithikal 0

இந்து வேத வாழ்வியலுக்கு எதிரான பெரியாரியல் வாழ்வியலை நடைமுறைப்படுத்தும் “திராவிடர் வாழ்வியல் விழா”  -திருப்பூரில் தோழர் கொளத்தூர் மணி பேச்சு இந்து வேத வாழ்வியலுக்கு எதிரான பெரியாரியல் வாழ்வியலை நடைமுறைபடுத்தும் விழா ‘திராவிடர் வாழ்வியல் […]

இழப்பிலும், மகிழ்விலும் திராவிடர் பண்பாட்டைச் செயல்படுத்தும் இணையர்

October 14, 2017 kaattaarup 0

தாராபுரம் பூங்கொடி – பெரியகுளம் குமரேசன் செப்டம்பர் 17. தோழர் பெரியாரின் பிறந்தநாள். பெரியாரியல் என்பது ஏதோ ஒரு நாள் ஞானஸ்நானம் பெற்று விட்டு, வீட்டிற்கு வந்து தன் ஜாதியையும், இந்துமதச்சடங்குகளையும் தவறாமல் பின்பற்றும் […]