பெண்ணியம்

“குஷ்பு கோவிலும் கண்ணகி சிலையும் ஒன்றுதான்”

குஷ்புவுக்கு கோவில் கட்டியதற்கும் கண்ணகிக்குச் சிலை வைத்ததற்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. குஷ்பு என்பவர்கூட உயிரோடு நம்மிடையே வாழ்ந்து வருபவர். அப்படி ஒரு உயிர் வாழ்வதற்கு ஆதாரம் இருக்கிறது. ஆனால் கண்ணகி என்பவரோ, கோவலன் […]

1 comment