தேசியஇனம்

இராஜீவ் கொலை (தெரிந்தே மறைக்கப்படும் – மறுக்கப்படும்) தகவல்கள்

மௌ.அர.ஜவஹர், பழனி. இராஜீவ் காந்தியின் தமிழர் விரோதப் போக்கும், சமூகநீதிக்கு எதிரான போக்கும் மன்னிக்க முடியாத செயல்பாடுகள்தான். ஆனால் வரலாறு ஒற்றைப் பார்வையுடன் பார்க்கப்படுமானால் அது சமூக வரலாற்றுத் துரோகம். எல்லாப் பின்னணிகளும் பாரபட்சமின்றிப் […]

0 comments

அந்தணர் அந்நியரே! ஆரியரே! – 2

ஆரியர் என்றால் தமிழர் என்று பொருள் ஆரியர்களுக்கு எதிராக நேரடிப் போர்(?) நடத்தி வெற்றிபெற்ற மன்னர்கள் என்றுகூறப்படும் இருவரில் ஒருவனான நெடுஞ்செழியனின் ஆரிய எதிர்ப்பின் யோக்கியதையைப் பார்த்தோம். அடுத்து கண்ணகிக்கு கல்லெடுத்து வந்த சேரன் […]

1 comment