சுற்றுச்சூழல்

பெண்களுக்காக, பெண்களால்… மலையேற்றப் பயணம் தொடரட்டும்

வி.மு.எழில் அமுதன் இந்தியாவில் – இந்துமதத்தில் பெண்களுக்கு சுற்றுப்பயணம் என்பது மதவாத மற்றும் ஆணாதிக்கச்சிந்தனைகளிள் அடிப்படையில் தடைசெய்யப்பட்ட பண்பாடு. அதுவும் இயற்கையை ரசிக்கவும், இயற்கையிடமிருந்து கற்கவும் என்ற நோக்கத்தில் பெண்களாலேயே ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட மலையேற்றம் […]

0 comments

பூவுலகின் உணவரசியல்

அதி அசுரன் பூவுலகின் நண்பர்கள் சார்பில் 2013 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஜனவரி 26 இல் சென்னையில் முந்நீர் விழவு என்ற பெயரில் தண்ணீரின் அவசியம் குறித்த கருத்தரங்கம் நடைபெற உள்ளது. அறிஞர்கள் கருத்துரைகளுக்குப் […]

0 comments